dr n.med. Agnieszka Nocuń

Aktualnie:

 • kierownik Centrum Diagnostycznego “MWU DOBREUSG” w Krakowie;
 • konsultant w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, wad wrodzych u płodu, ultrasonografii w ginekologii onkologicznej, ultrasonografii ginekologicznej u dzieci i dziewczynek,  oraz procedur pod kontrolą USG.

Dorobek naukowy:

 • łącznie 58 pozycji, w tym autor / współautor 5 rozdziałów w podręcznikach, 15 publikacji oryginalnych; 5 prac poglądowych, 2 opisów przypadków. Współczynnik oddziaływania (ang. Impact Factor)=33.65 (KBN/MNiSW – 565 pkt). Liczba cytowań artykułów: 127; Współczynnik Hirscha: 7 (WoS); 10 (Google Scholar). Szczegóły publikacji:ORCID ,  Pubmed.
 • doktor nauk medycznych (wyróżniona praca doktorska przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): “Zastosowanie ultrasonografii dwu- i trójwymiarowej w ocenie stopnia zaawansowania raka błony śluzowej macicy.”

Edukacja:

 • ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005r.;
 • specjalista ginekologii i położnictwa, 2015r;
 • MBA w zakresie ogólnego zarządzania, specjalność zarządzanie w zdrowiu publicznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020r.;
 • posiada certyfikaty kompetencji w zakresie:
 • odbyła praktyczne staże doskonalące w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej:
  • Szpital Bielański w Warszawie;
  • Szpital im. Orłowskiego w Warszawie;
  • Indywidualnej Praktyce Lekarskiej Marcin Wiecheć w Krakowie;
  • obserwator w Center for Fetal Care, Imperial College Healthcare w Londynie
 • ukończyła następujące kursy w zakresie ultrasonografii:
  • Kurs: Wady wrodzone u płodu i echokardiografia płodowa – Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Londyn;
  • Ultrasonografia w Ginekologii – kurs w ramach XVIII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej (ISUOG 2008), Chicago, Stany Zjednoczone;
  • Neurosonografia płodowa – kurs w ramach XVII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej (ISUOG 2007), Florencja, Włochy
  • Serce Płodu. Cechy prawidłowe i wady wrodzone; Kurs Teoretyczny Fundacji Medycyny Płodowej (pierwszy trymestr),przy konferencji „Nowe trendy w Diagnostyce Prenatalnej”, Olomouc, Czechy;
  • Kurs Teoretyczny Fundacji Medycyny Płodowej (badanie w tygodniu 18-23, ocena szyjki macicy w ciąży; badanie dopplerowskie płodu i macicy; terapia płodowa; Pilzno, Czechy Diagnostyka Ultrasonograficzna w Położnictwie i Ginekologii- Roztoczańska Szkoła Ultrasonograficzna;
  • Kurs Echokardiografii Płodowej – Mazowiecka Szkoła Ultrasonografii;

Doświadczenie dydaktyczne:

 • od 2011 współzałożycielka i wykładowca Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii;
 • od 2010 Kierownik Naukowy kursów ultrasonografii trójwymiarowej oraz Członek Rady Naukowej Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii;
 • wykładowca dwóch edycji Constanta Ultrasound Academy 2014, 2016;
 • wykładowca kursu ultrasonografii trójwymiarowej Opatija, Chorwacja 2012;
 • wykładowca kursu ultrasonografii trójwymiarowej Fargo, USA 2011;
 • brała czynny udział w kongresach ultrasonograficznych:
  • Światowe Kongresy Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej (ISUOG): Florencja, Chicago, Hamburg, Barcelona, Montreal, Sydney, Rzym;
 • pierwszy autor opracowania technicznego (ang. whitepaper): A.Nocuń, M.Wiecheć „Application of transabdominal STIC color in the first trimester” Volusonclub White Paper Collection 2010, General Electric Company, Solingen, Germany: 51-57.;
 • współautor opracowania ultrasonograficznych plakatów edukacyjnych we współpracy z firmą Holbex, które były dystrybuowane bezpłatnie do lekarzy ginekologów w nakładzie po 1500 egzemplarzy w zakresie:
  • Wczesnego badania anatomii płodu (11 tyg. + 0 dni do 13 tyg. + 6 dni) (2013);
  • Badania anatomicznego płodu w drugim trymestrze (2014);
 • konsultant projektów:
  • wydruki 3D dla diagnostyki prenatalnej Wrodzonych Wad Serca, MWU 3D Models, Kraków;
  • symulator badania prenatalnego serca płodu w wirtualnej rzeczywistości, MWU 3D Models, Kraków.

Członkostwo w Izbach Lekarskich i towarzystwach medycznych: 

 • członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;
 • jako jeden z dwóch Polaków członek Rady Ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG=International Faculty Member of International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)

Zainteresowania kliniczne:

ultrasonografia w ginekologii i położnictwie, procedury pod kontrolą USG – biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza,

Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć