6) Czy NIPT (Neobona/Harmony/NIFTY) zastąpi badanie USG pierwszego trymestru?

Badanie przesiewowe USG pierwszego trymestru, wykonywane w 11 – 13+6 tygodniu ciąży, ma przede wszystkim na celu wykluczyć duże nieprawidłowości budowy płodu. Wiele z nich nie ma związku z zespołami genetycznymi np. bezczaszkowie, rozległe defekty w zakresie: kręgosłupa, mózgu, kończyn, przepony, przedniej ściany klatki piersiowej i jamy brzusznej, większości form serca jednokomorowego, poważniejszych anomalii pęcherza moczowego. Ocena parametrów ultrasonograficznych do kalkulacji ryzyka zespołu Downa i innych jest osobnym i dodatkowym elementem badania.

Testy wysokiej czułości NIPT (Neobona/Harmony/NIFTY) pozwalają określić u płodu:

 1. ryzyko wystąpienia trisomii tj. zespół Downa, Edwardsa i Patau;
 2. ryzyko wystąpienia wybranych zespołów mikrodelecyjnych np. zespół Di George’a;
 3. ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów;
 4. genetyczną płeć dziecka.

Czułość metody NIPT dla zespołu Downa jest wyższa niż czułość ultrasonograficzna, nie jest jednak 100%. Z potwierdzonych przez nas źródeł jak dotąd zarejestrowano w Polsce 1 fałszywie prawidłowy wynik NIFTY. Dziecko urodziło się z zespołem Downa.

Pragniemy nadmienić, że podnoszone ostatnio dyskusje na temat badań NIPT mogą wywołać mylne wrażenie, że testy wysokiej czułości mogą zastąpić badanie USG pierwszego trymestru. Biorąc pod uwagę wszystkie nieprawidłowości płodu, zespół Downa to 10 – 15% z nich, wady budowy narządów natomiast aż 66%. Przekonanie, że testy NIPT wystarczą może opóźnić diagnozę dużo częstszych nieprawidłowości budowy płodu. 

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć