43) Co oznacza Doppler tkankowy?

Jest to funkcja Dopplera, stosowana coraz powszechniej w badaniach echokardiograficznych u dorosłych, do oceny kurczliwości mięśnia sercowego, która może być upośledzona, np. po zawale mięśnia sercowego. Podobne zastosowanie znalazł Doppler tkankowy w położnictwie. Do najczęstszych przyczyn upośledzenia kurczliwości mięśnia serca w życiu płodowym, należą wady wrodzone. Doppler tkankowy, za pomocą koloru, z dużą czułością pokazuje kurczący się mięsień sercowy i pozwala łatwiej uchwycić ewentualne jego zaburzenia.

Wstecz