4) Dlaczego badanie anatomiczne warto zrobić do 20-go tygodnia?

  1. relacja szerokości wiązki ultradźwięków względem wielkości płodu jest korzystniejsza do 20-tygodnia; pozwala to na zastosowanie większego panelu kątów przyłożenia głowicy i tym samym na skrócenie czasu badania,
  2. do 20-tygodnia ocena drugotrymestrowych markerów dla chorób genetycznych jest najbardziej czuła; wobec tego poza oceną budowy narządów można przeprowadzić wiarygodnie ich ocenę,
  3. w sytuacji wątpliwej zyskujemy czas potrzebny do wykonania amniopunkcji i zakończenia pełnej diagnostyki, wraz z kariotypem, przed 22-im tygodniem. Daje to możliwość podjęcia decyzji co do dalszych losów ciąży.
Wstecz