ad. 33. What is more important: the specialist or the ultrasound scanner?

We would like to very specifically and comprehensively answer this question. We agree with the opinion that either a specialist without the medical equipment, or the scanner without the specialist cannot perform an examination. We confirm that the quality of the equipment is of a great importance, thus we operate on the most advanced ultrasound scanners. However, we would like you to be aware that many factors influence a proper ultrasound examination, depending on the experience and professionalism of a specialist and not on the equipment:

 1. the technique of an examination, i.e. proper handling of a scanner transducer, fast and skillful obtaining desired, clear cross-sections, especially in difficult conditions such as non-cooperating babies, poorly translucent abdominal wall layers, scars;
 2. clarity of obtained images, i.e. the technique of the equipment adjustment. All the ultrasound scanners are preset for a typical patient, although, as we well know, patients are very different, the amount of amniotic fluid is different (acoustic window), also the positioning of a baby and placenta can vary. Adjusting the equipment to the conditions of an examination is the role of a specialist and the knowledge to acquire in this field is very extensive;
 3. the knowledge in the area of the correct anatomy and its anomalies in imaging is acquired during a diagnostic training of a given specialist. The apparatus cannot differentiate a healthy heart from the one with a defect, however a good specialist can.

A lot of patients ask us if we learned ultrasonography at a university. This competence is not a part of a college curriculum and is treated as an individual qualification of a physician.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć