ad. 32. What is the Down Syndrome?

It is an incurable genetic disorder conditioned by the presence of additional, third chromosome 21, thus called trisomy 21. The frequency of appearance in a population is ab. 1 in 1,000 live births. The Down syndrome is connected with different levels of mental impairment, more frequent congenital defects, most commonly atrioventricular septal defect, alimentary canal defects such as duodenal atresia and the Hirschsprung’s disease, leukemia, hydrocephalus, microcephaly, dismorphic face, urinary tract defects and a number of typical appearance characteristics. The only method of verifying the Down syndrome is the chromosome assessment, which in a fetal life is carried out with the use of amniocentesis, chorionic villus sampling or fetal blood sampling; and after birth on the basis of a baby’s blood test.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć