32) Co jest ważniejsze lekarz, czy sprzęt?

Chcielibyśmy bardzo konkretnie i wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie. Zgadzamy się z opinią, że ani lekarz bez sprzętu, ani aparat bez lekarza badania nie wykona. Potwierdzamy, że jakość sprzętu jest ogromnie ważna i dlatego pracujemy na najnowocześniejszych aparatach USG. Chcielibyśmy jednak, aby Państwo mieli świadomość, że na dobre badanie ultrasonograficzne składają się liczne czynniki, kompletnie niezależne od sprzętu, wynikające natomiast z doświadczenia i profesjonalizmu lekarza:

  1. technika badania, czyli prawidłowe trzymanie głowicy i kontrola nad nią, szybkie i sprawne uzyskiwanie pożądanych, klarownych przekrojów, szczególnie w trudnych warunkach, takich jak np.: niewspółpracujące dzieci, słabo przezierne powłoki brzuszne, blizny;
  2. czytelność uzyskanych obrazów, czyli technika ustawienia parametrów sprzętu. Wszystkie aparaty USG swoje ustawienia mają zorientowane pod przeciętnego pacjenta, doskonale jednak wiemy, że pacjentki są różne, różna jest ilość płynu owodniowego (okno akustyczne), różne ułożenia dziecka i umiejscowienie łożyska. Dostosowanie sprzętu do warunków badania należy do roli lekarza, a wiedza techniczna na ten temat jest bardzo obszerna;
  3. wiedza na temat prawidłowej anatomii i jej odchyleń w obrazowaniu jest nabywana w trakcie szkolenia diagnostycznego danego lekarza. Sprzęt nie odróżni, czy serce płodu jest zdrowe czy nie, natomiast dobry lekarz tak.

Wiele pacjentek pyta, czy ultrasonografii nauczyliśmy się na studiach. Umiejętność ta nie jest zawarta w programie studiów i jest traktowana jako indywidualna kwalifikacja lekarza.

Wstecz