31) Co to jest Zespół Downa?

Jest to nieuleczalna choroba genetyczna, uwarunkowana obecnością dodatkowego, trzeciego chromosomu 21 pary, zwana z tego powodu trisomią 21. Częstość występowania w społeczeństwie wynosi ok. 1/1000 żywych urodzeń. Zespół Downa wiąże się z różnego stopnia upośledzeniem umysłowym, zwiększoną częstością wad wrodzonych, najczęściej wspólny kanał przedsionkowo-komorowy w sercu, wad przewodu pokarmowego, np. atrezją dwunastnicy lub zespółem Hirschprunga, białaczką, wodogłowiem, małogłowiem, dysmorfią twarzy, wad układu moczowego oraz szeregiem charakterystycznych cech urody. Jedyną metodą potwierdzającą zespół Downa jest ocena chromosomów, którą w życiu płodowym przeprowadzamy na podstawie amniopunkcji, biopsji kosmówki lub kordocentezy. Po urodzeniu badania z krwi dziecka.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. W związku z niskim odsetkiem zaszczepienia przeciwko Covid-19 wśród Pacjentek i osób towarzyszących i stale rosnącą liczbę zachorowań, prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki bez osób towarzyszących , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć