ad. 26. Is initial karyotyping with cells from a chorionic villus sampling possible in one day?

For a quick assessment targeting techniques, aimed at chromosomes 21, 18, and sex chromosomes, can be used. Most widely used are FISH and QF-PCR. Much more precise and a faster method is the direct overnight karyotyping technique, which allows for initial assessment of all chromosomes with the use of the material from a chorion.

A sample from chorionic villus sampling or amniocentesis might also be sent to assessment with the use of the comparative genomic hybridization (CGH) by a geneticist cooperating with our centre. The CGH results are available within a week.

At our centre, we offer a wide range of examinations and methods, their choice depends on the patient’s will, geneticist’s suggestion and a technical possibility to collect a sample.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć