ad. 25. Is contamination of a chorionic villus sampling sample by mother’s cells possible? Potential error in the chorionic villus sampling results.

In regard to the question: “Is contamination of a chorionic villus sampling sample by mother’s cells possible?” and to widely spread, not scientifically proven opinions of people (including physicians) concerning this issue, we will try to explain it as exhaustively as possible.

In cells culture only slight contaminations from mother’s cells may appear. According to research, it is about 1.8% – 4% of sample’s volume. Mother’s cells look different under an inverted microscope, and therefore, in an experienced laboratory they are easily detected and separated. Thus, in chorion cells growth only fetal chorionic villus samples are used. Contamination of the sample with a patient’s blood has no influence on the culture of chorion cells.

Irrespective of the culture, we always try to compare the genetic result from the chorionic villus sampling with an ultrasound scan. We encourage all patients, who underwent a diagnostic test at our centre, to have a detailed ultrasound examination in the second trimester as well. In case of any doubts concerning the health of a fetus with a normal genetic test result, we will consider collecting another sample. If a patient underwent chorionic villus sampling, this time we would suggest amniocentesis, and if a patient underwent amniocentesis, we would suggest fetal blood sampling. The situation described above hardly ever takes place and it aims to reassure our patients about the reliability of the results.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. W związku z niskim odsetkiem zaszczepienia przeciwko Covid-19 wśród Pacjentek i osób towarzyszących i stale rosnącą liczbę zachorowań, prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki bez osób towarzyszących , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć