ad. 21. Monochorionic diamniotic twin pregnancy. Should the ultrasound examination be performed more frequently?

If a monochorionic diamniotic (with two babies’ “homes”) twin or multiple pregnancy (with one placenta) is confirmed, it is essential to undergo a more frequent ultrasound examination! Between 16 and 24 weeks, every two weeks, it is necessary to assess the volume of the amniotic fluid of both fetuses, in order to exclude complications connected with this type of twin pregnancy (twin-to-twin transfusion syndrome – TTTS, occurring in ab. 5-10% of cases). It is very important to diagnose an abnormality possibly quickly so there is sufficient time to employ an appropriate procedure.

Often (in ab. 30% of monochorionic diamniotic pregnancies) in the third trimester of pregnancy selective intrauterine growth restriction of one of the twins is observed. A regular monitoring of fetuses is necessary in such a case.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć