20) Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa. Czy badania USG powinny być wykonane częściej?

Jeśli maja Państwo potwierdzoną ciążę bliźniaczą / wielopłodową jednokosmówkową (z jednym łożyskiem) i dwuowodniową (z dwoma „domkami” dla każdego płodu), konieczna jest częstsza kontrola ultrasonograficzna! Między 16 a 24 tygodniem, w rytmie dwutygodniowym, należy kontrolować ilość płynu owodniowego u obu płodów, celem wykluczenie powikłań, związanych z tym wariantem ciąży bliźniaczej (zespół przetoczenia między płodami – TTTS, występujący w ok. 5-10%). Bardzo ważny jest optymalny czas wychwycenia nieprawidłowości, co pozwala wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Często (w ok. 30% ciąż jednokosmówkowych, dwuowodniowych) pojawia się również w III trymestrze ciąży tzw. selektywne zwolnienie rozwoju jednego z bliźniąt. Trzeba wówczas regularnie monitorować płody.

Wstecz