ad. 2. What is a midpregnancy anomaly scan?

This is an examination carried out in the middle of a pregnancy, precisely between completed 18 and  23 weeks (that means from 18 weeks forward, not 17 weeks forward). Its aim is an assessment of the fetal anatomy along with the exclusion of the most common congenital defects. Bearing in mind the fact that ab. 33% of all the defects are heart defects, in the midpregnancy scan protocol followed by our specialists, we have included fetal echocardiography, according to the ISUOG guidelines. Our patients do not have to additionally undergo such examinations. During the exam we assess the amount of the amniotic fluid, the localization and the structure of the placenta.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć