16) Pojedyncza tętnica pępkowa / pępowinowa?

Pojedyncza tętnica pępkowa (czasem, niezgodnie z mianownictwem anatomicznym, zwana pępowinową) to sytuacja, gdy jedna z dwóch tętnic, prowadzących odtlenowaną krew z ciała płodu do łożyska, nie wykształca się lub stopniowo zanika. Powoduje to poszerzenie pojedynczej tętnicy, celem kompensacji. Jeśli objaw występuje bez związku z innymi nieprawidłowościami, traktowany jest jako wariant normy (ok. 1% zdrowych płodów).

Konieczne jest wykluczenie wrodzonych wad układu moczowego, wad serca oraz cech tj. spastyczne ułożenie rąk, przepuklina pępkowa, wrodzone wady serca, które mogą sugerować tło genetyczne u płodu.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć