16) Pojedyncza tętnica pępkowa / pępowinowa?

Pojedyncza tętnica pępkowa (czasem, niezgodnie z mianownictwem anatomicznym, zwana pępowinową) to sytuacja, gdy jedna z dwóch tętnic, prowadzących odtlenowaną krew z ciała płodu do łożyska, nie wykształca się lub stopniowo zanika. Powoduje to poszerzenie pojedynczej tętnicy, celem kompensacji. Jeśli objaw występuje bez związku z innymi nieprawidłowościami, traktowany jest jako wariant normy (ok. 1% zdrowych płodów).

Konieczne jest wykluczenie wrodzonych wad układu moczowego, wad serca oraz cech tj. spastyczne ułożenie rąk, przepuklina pępkowa, wrodzone wady serca, które mogą sugerować tło genetyczne u płodu.

Wstecz