16) Pojedyncza tętnica pępkowa / pępowinowa?

Pojedyncza tętnica pępkowa (czasem, niezgodnie z mianownictwem anatomicznym, zwana pępowinową) to sytuacja, gdy jedna z dwóch tętnic, prowadzących odtlenowaną krew z ciała płodu do łożyska, nie wykształca się lub stopniowo zanika. Powoduje to poszerzenie pojedynczej tętnicy, celem kompensacji. Jeśli objaw występuje bez związku z innymi nieprawidłowościami, traktowany jest jako wariant normy (ok. 1% zdrowych płodów).

Konieczne jest wykluczenie wrodzonych wad układu moczowego, wad serca oraz cech tj. spastyczne ułożenie rąk, przepuklina pępkowa, wrodzone wady serca, które mogą sugerować tło genetyczne u płodu.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u  dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

 

Prosimy  o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. Wizyty u prof. Marcina Wiechecia odbywają się BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH (za wyjątkiem konsultacji nieprawidłowości).

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć