ad. 14. Choroid plexus cysts. What does it mean?

Cysts are a kind of widening of choroid plexus. Choroid plexus cysts are not a brain defect on their own, and as an isolated characteristic, are a part of the physiology of fetal development. For this reason, they do not require a second opinion and they disappear usually around 26 weeks of pregnancy.

If a sonologist diagnoses choroid plexus cysts, he is obliged to perform a more detailed assessment. It is essential to verify whether there is spasticity of hands (hard-clenched hands during the whole examination), umbilical cord cyst, umbilical hernia and heart defects. Coexisting with these symptoms might indicate a genetic syndrome (e.g. trisomy 18) and it requires performing additional tests.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć