13) Przewód żylny -ujemna fala a (=fala wsteczna). Co to oznacza?

Prawdziwa ujemna “fala a” w spektrum przepływu przez przewód żylny (drobne naczynie w wątrobie płodu przyspieszające krew płynącą w stronę serca) jest niezwykle rzadkim znaleziskiem ultrasonograficznym. W naszym materiale występuje zaledwie w 1,1% prawidłowych płodów. U płodów z zespołami genetycznymi występuje znacznie częściej, zwykle w kombinacjach z innymi markerami: w 33,3% w zespole Downa; 54,5% w zespole Edwardsa, 50% w zespole Patau, 22% w zespole Turnera, w oparciu o własny materiał.

Problem diagnostyki pierwszego trymetru polega na wielu nadrozpoznaniach. Przewód żylny to bardzo małe naczynie, a płód w pierwszym trymestrze często bardzo aktywny. Jest to przyczyna zwiększonej częstości nieprawidłowego spektrum przepływu w przewodzie żylnym w badaniach mniej doświadczonych diagnostów. Ocenę i konsultacje komplikuje jeszcze bardziej sytuacja, gdy natrafiamy na płód z czynnościowym lub nawet anatomicznym brakiem przewodu żylnego, często obecnym u dzieci obarczonych genetyką.

Jeśli stwierdzamy, w naszym ośrodku, ujemną falę a w przewodzie żylnym i zwiększone ryzyko genetyczne zalecamy test rozstrzygający. Jeśli nieprawidłowy przepływ w tym naczyniu nie wpływa na ryzyko, zalecamy wczesne badanie anatomiczne już w 16+ tygodniu ciąży, z oceną serca płodu i badanie genetyczne.

Wstecz

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

  1. Prosimy Pacjentki o zgłaszanie się do placówki z maksymalnie 1 dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
  2. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
  3. Pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
  4. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
  5. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
  6. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
  7. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
  8. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
  9. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć