13) Przewód żylny -ujemna fala a (=fala wsteczna). Co to oznacza?

Prawdziwa ujemna “fala a” w spektrum przepływu przez przewód żylny (drobne naczynie w wątrobie płodu przyspieszające krew płynącą w stronę serca) jest niezwykle rzadkim znaleziskiem ultrasonograficznym. W naszym materiale występuje zaledwie w 1,1% prawidłowych płodów. U płodów z zespołami genetycznymi występuje znacznie częściej, zwykle w kombinacjach z innymi markerami: w 33,3% w zespole Downa; 54,5% w zespole Edwardsa, 50% w zespole Patau, 22% w zespole Turnera, w oparciu o własny materiał.

Problem diagnostyki pierwszego trymetru polega na wielu nadrozpoznaniach. Przewód żylny to bardzo małe naczynie, a płód w pierwszym trymestrze często bardzo aktywny. Jest to przyczyna zwiększonej częstości nieprawidłowego spektrum przepływu w przewodzie żylnym w badaniach mniej doświadczonych diagnostów. Ocenę i konsultacje komplikuje jeszcze bardziej sytuacja, gdy natrafiamy na płód z czynnościowym lub nawet anatomicznym brakiem przewodu żylnego, często obecnym u dzieci obarczonych genetyką.

Jeśli stwierdzamy, w naszym ośrodku, ujemną falę a w przewodzie żylnym i zwiększone ryzyko genetyczne zalecamy test rozstrzygający. Jeśli nieprawidłowy przepływ w tym naczyniu nie wpływa na ryzyko, zalecamy wczesne badanie anatomiczne już w 16+ tygodniu ciąży, z oceną serca płodu i badanie genetyczne.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć