13) Przewód żylny -ujemna fala a (=fala wsteczna). Co to oznacza?

Prawdziwa ujemna „fala a” w spektrum przepływu przez przewód żylny (drobne naczynie w wątrobie płodu przyspieszające krew płynącą w stronę serca) jest niezwykle rzadkim znaleziskiem ultrasonograficznym. W naszym materiale występuje zaledwie w 1,1% prawidłowych płodów. U płodów z zespołami genetycznymi występuje znacznie częściej, zwykle w kombinacjach z innymi markerami: w 33,3% w zespole Downa; 54,5% w zespole Edwardsa, 50% w zespole Patau, 22% w zespole Turnera, w oparciu o własny materiał.

Problem diagnostyki pierwszego trymetru polega na wielu nadrozpoznaniach. Przewód żylny to bardzo małe naczynie, a płód w pierwszym trymestrze często bardzo aktywny. Jest to przyczyna zwiększonej częstości nieprawidłowego spektrum przepływu w przewodzie żylnym w badaniach mniej doświadczonych diagnostów. Ocenę i konsultacje komplikuje jeszcze bardziej sytuacja, gdy natrafiamy na płód z czynnościowym lub nawet anatomicznym brakiem przewodu żylnego, często obecnym u dzieci obarczonych genetyką.

Jeśli stwierdzamy, w naszym ośrodku, ujemną falę a w przewodzie żylnym i zwiększone ryzyko genetyczne zalecamy test rozstrzygający. Jeśli nieprawidłowy przepływ w tym naczyniu nie wpływa na ryzyko, zalecamy wczesne badanie anatomiczne już w 16+ tygodniu ciąży, z oceną serca płodu i badanie genetyczne.

Wstecz