12) Co oznacza niedomykalność zastawki trójdzielnej = fala zwrotna?

Niedomykalność zastawki trójdzielnej, to czynnościowa nieprawidłowość. Polega na cofaniu się pewnej objętości krwi wstecznie z komory prawej do przedsionka prawego przez zastawkę przedsionkowo – komorową czyli zastawkę trójdzielną. Może wynikać z nieprawidłowości anatomicznej, choć najczęściej jest objawem przeciążenia komory prawej. Izolowana niedomykalność małego stopnia jest wariantem normy i objawem przemijającym. Występuje często po i w trakcie zwiększonej aktywności płodu. W naszym materiale występuje nawet w 6,4% zdrowych płodów w pierwszym trymestrze; w zespołach genetycznych natomiast, w 42,9% płodów z zespołem Downa, 63,6% z zespołem Edwardsa i 50% z zespołem Patau, najczęściej w kombinacji z innymi cechami. Obecność istotnej niedomykalności może zwiększyć wyliczane ryzyko chorób genetycznych. Tylko lekarz z doświadczeniem, posiadający certyfikat dla zastawki trójdzielnej (lista lekarzy dostępna na stronie FMF, zakładka dotycząca zastawki) jest w stanie ocenić, czy niedomykalność spełnia kryteria markeru genetycznego; wiele bowiem niedomykalności jest trywialna i nie powinna być wliczana w ryzyko Pacjentki. Dobrze jest również oprzeć się na wszystkich parametrach USG i biochemicznych. Pozwoli to zoptymalizować dalsze postępowanie i wyłonić tylko te Pacjentki, u których rzeczywiście istnieje konieczność dalszej diagnostyki tj. biopsji kosmówki lub amniopunkcji. Jeśli lekarz nie stwierdza dodatkowych, niepokojące cechy takie jak zwiększenie prędkości przepływu w pniu płucnym, czy też zwiększone NT można się uspokoić.

Izolowana niedomykalność prawie w 100% znika i niej jest obserwowana w drugim trymestrze ciąży. Mówimy naszym pacjentkom, że „dzidziuś wyrósł z niedomykalność”. Ważne jest, aby w każdym przypadku sprawdzić przepływ przez pień płucny i przewód tętniczy i upewnić się, że nie występują cechy przeciążenia prawej komory serca.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć