12) Co oznacza niedomykalność zastawki trójdzielnej = fala zwrotna?

Niedomykalność zastawki trójdzielnej, to czynnościowa nieprawidłowość. Polega na cofaniu się pewnej objętości krwi wstecznie z komory prawej do przedsionka prawego przez zastawkę przedsionkowo – komorową czyli zastawkę trójdzielną. Może wynikać z nieprawidłowości anatomicznej, choć najczęściej jest objawem przeciążenia komory prawej. Izolowana niedomykalność małego stopnia jest wariantem normy i objawem przemijającym. Występuje często po i w trakcie zwiększonej aktywności płodu. W naszym materiale występuje nawet w 6,4% zdrowych płodów w pierwszym trymestrze; w zespołach genetycznych natomiast, w 42,9% płodów z zespołem Downa, 63,6% z zespołem Edwardsa i 50% z zespołem Patau, najczęściej w kombinacji z innymi cechami. Obecność istotnej niedomykalności może zwiększyć wyliczane ryzyko chorób genetycznych. Tylko lekarz z doświadczeniem, posiadający certyfikat dla zastawki trójdzielnej (lista lekarzy dostępna na stronie FMF, zakładka dotycząca zastawki) jest w stanie ocenić, czy niedomykalność spełnia kryteria markeru genetycznego; wiele bowiem niedomykalności jest trywialna i nie powinna być wliczana w ryzyko Pacjentki. Dobrze jest również oprzeć się na wszystkich parametrach USG i biochemicznych. Pozwoli to zoptymalizować dalsze postępowanie i wyłonić tylko te Pacjentki, u których rzeczywiście istnieje konieczność dalszej diagnostyki tj. biopsji kosmówki lub amniopunkcji. Jeśli lekarz nie stwierdza dodatkowych, niepokojące cechy takie jak zwiększenie prędkości przepływu w pniu płucnym, czy też zwiększone NT można się uspokoić.

Izolowana niedomykalność prawie w 100% znika i niej jest obserwowana w drugim trymestrze ciąży. Mówimy naszym pacjentkom, że „dzidziuś wyrósł z niedomykalność”. Ważne jest, aby w każdym przypadku sprawdzić przepływ przez pień płucny i przewód tętniczy i upewnić się, że nie występują cechy przeciążenia prawej komory serca.

Wstecz

Z uwagi na prace remontowe w okolicy Gabinetu DobreUSG informujemy, że czas dojazdu jest wydłużony.

Drogie Pacjentki,
Zachęcamy do umawiania wizyt poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!