11) Co oznacza „brak kości nosowej” w pierwszym trymestrze?

„Brak kości nosowej” nie jest najtrafniejszym określeniem na stan, w którym płód ma opóźnione kostnienie kości nosowych. Przez wiele Pacjentek jest wręcz rozumiane jako brak wykształconego nosa. Nic podobnego! Nos jest obecny w takich przypadkach. Zachęcamy do używania raczej zwrotów opóźnione lub prawidłowe kostnienie kości nosowych.

W rozumieniu klinicznym stwierdzenie opóźnionego kostnienia nosa między 11 a 14 tygodniem zdarza się często, szczególnie jeśli badanie wykonano w 11 tygodniu. Prawidłowe postępowanie, oczywiście gdy opóźnione kostnienie jest cechą izolowana u płodu, polega na ponownej ocenie ultrasonograficznej za tydzień. Zwykle uwapnienie kości nosowych się poprawia i możemy uspokoić siebie i Państwa. Jeśli jednak opóźnienie jest wciąż obecne i ryzyko zespołów genetycznych jest zwiększone, zaleca się badanie rozstrzygające tj. biopsję kosmówki lub amniopunkcję.

W pierwszym trymestrze ciąży nie mierzymy długości kości nosowej, oceniamy jedynie obecność i odpowiednie uwapnienie jednej z dwóch kości nosowych.

Opóźnione kostnienie nosa w pierwszym trymestrze, w naszym materiale, w grupie zdrowych płodów obserwowaliśmy dotąd w 2,6% przypadków, w zespole Downa w 40,5%, w zespole Edwardsa w 36,4%, w zespole Patau w 50%, i w zespole Turnera w 44,4%.

Słabe kostnienie nosa w 2-im trymestrze między 15-tym a 22-im tygodniem jest także rozpatrywane jako wskazanie do wykonania amniopunkcji. Odmienność oceny kostnienia w 2-im trymestrze polega na pomiarze długości kości (prawidłowy pomiar to równo lub więcej niż 2,5mm) i ocenie symetrii obu z nich.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć