10) Kontrolne badanie przezierności karkowej (NT)

W sytuacji, kiedy badanie pierwszego trymestru ujawniło zwiększony pomiar NT są pacjentki, które chcą powtórnie wykonać badanie, zwykle w pewnym odstępie czasu i w innym gabinecie. Szukając uspokojenia nie zwracają uwagi na rzetelność wykonywanych badań, co może negatywnie wpłynąć na właściwą diagnozę.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na drugą opinię? Po pierwsze, czy lekarz wykonujący badanie, ma certyfikat do pomiaru (nazwiska osób uprawnionych znajdą Państwo na stronie www.fetalmedicine.org, w zakładce dotyczącej certyfikatów dla NT; „Holders of the FMF certificate in measurement of NT”) i czy ma doświadczenie (www.fetalmedicine.org, w zakładce dotyczącej certyfikatów dla NT; „NT specialists with successful audit”). Bardzo ważne, czy pomiar został przeprowadzony zgodnie z regulaminem. Można ocenić to na podstawie załączonego do wyniku zdjęci NT. Wyniki bez zdjęć są traktowane, jakby pomiaru nie wykonano. Zdjęcie bowiem jest dowodem jakości i rzetelności badania. Prosimy również pamiętać, że zwiększona przezierność karkowa to objaw, który przemija, zarówno u dzieci zdrowych, jak i tych obarczonych chorobą. Najlepiej więc, skonsultować sprawę jak najszybciej i jeśli ryzyko aberracji chromosomowych jest podniesione, policzone na podstawie największej, rzetelnie zmierzonej wartości NT, zdecydować się na test o wyższej czułość lub badanie rozstrzygające. Izolowane, zwiększone NT w wielu sytuacjach nie wiążę się z chorobą dziecka, wyjaśnić można to jednak tylko odpowiednimi metodami.

W naszym centrum chętnie wykonamy dla Państwa drugą opinię, a jeśli zaistnienie tak potrzeba przeprowadzimy badanie rozstrzygające. Podczas rejestracji prosimy zgłosić problem, znajdziemy dla Państwa jak najszybszy termin.

Wstecz
Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń w poniedziałki i u dr Anny Matyszkiewicz w piątki.
Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki z maksymalnie jedną dorosłą osobą towarzyszącą , obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy. O możliwości wejścia osoby towarzyszącej do gabinetu lekarskiego i jej obecności w trakcie badania, decyduje lekarz wykonujący badanie.
 2. W poczekalni może przebywać jednorazowo maksymalnie 9 osób.
 3. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 4. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 5. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 6. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 7. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 8. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 10. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 11. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 12. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć