dr Wojciech Rudnicki

 • lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
 • młodszy asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie ( badania USG, TK, RTG,MR, MMG, zabiegi),
 • freelancer w MERANTIX AG
 • instruktor na szkoleniach z USG – Medycyna Praktyczna
 • uczestnik licznych szkoleń (m.in. XXI Szkoła Rezonansu Magnetycznego – Radiologia w Onkologii – Bayer Healthcare, Siemens Healthcare; Biopsja pod kontrolą USG – Medycyna Praktyczna)
 • członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology, Radiological Society of North America
 • autor licznych publikacji, m.in. Atlas CESM Mammografia Spektralna ze Wzmocnieniem Kontrastowym, 2018, Medipage; Chirurgia onkologiczna 1 (Współautor rozdziału 18., Diagnostyka Obrazowa, podrozdział Ultrasonografia) 2018, PZWL Wydawnicto Lekarskie, publikacje z tematyki diagnostyki piersi w renomowanych czasopismach naukowych

Drogie Pacjentki,
Uruchomiliśmy dodatkowe terminy na badanie USG u dr n.med. Agnieszki Nocuń. Wizyty umówić można wyłącznie poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!

Drogie Pacjentki,

Zalecenia Kierownika Podmiotu Leczniczego Centrum Diagnostyki Ultrasonograficznej
MWU DobreUSG na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Pacjentki zgłaszają się do placówki bez osób towarzyszących, obowiązkowo zabezpieczone maseczką na twarzy.
 2. Pacjentki, które przeszły zachorowanie COVID-19 do dwóch tygodni przed planowaną wizytą, proszone są o dostarczenie wyniku potwierdzającego brak infekcji.
 3. Po przybyciu do placówki pacjentki myją i dezynfekują ręce.
 4. Pracownicy rejestracji zbierają od pacjentek wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, pacjentka podpisuje oświadczenie epidemiologiczne.
 5. Personel zobowiązany jest do noszenia maseczek na twarzy.
 6. Wszystkie badania i procedury medyczne wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych.
 7. Po każdym badaniu i procedurze medycznej należy umyć i zdezynfekować ręce.
 8. Aparaty USG, głowice wraz z kablem, kozetkę, krzesła i biurko należy zdezynfekować po każdej pacjentce.
 9. W poczekalni i podczas omawiania wyniku badania w gabinecie, należy zachować bezpieczną odległość (1,5m).
 10. Co godzinę należy przeprowadzić dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek oraz toalety.
 11. Po każdej pacjentce należy zdezynfekować długopisy i terminale.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Nocuń, Marcin Wiecheć