dr Wojciech Rudnicki

  • lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
  • młodszy asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie ( badania USG, TK, RTG,MR, MMG, zabiegi),
  • freelancer w MERANTIX AG
  • instruktor na szkoleniach z USG – Medycyna Praktyczna
  • uczestnik licznych szkoleń (m.in. XXI Szkoła Rezonansu Magnetycznego – Radiologia w Onkologii – Bayer Healthcare, Siemens Healthcare; Biopsja pod kontrolą USG – Medycyna Praktyczna)
  • członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology, Radiological Society of North America
  • autor licznych publikacji, m.in. Atlas CESM Mammografia Spektralna ze Wzmocnieniem Kontrastowym, 2018, Medipage; Chirurgia onkologiczna 1 (Współautor rozdziału 18., Diagnostyka Obrazowa, podrozdział Ultrasonografia) 2018, PZWL Wydawnicto Lekarskie, publikacje z tematyki diagnostyki piersi w renomowanych czasopismach naukowych