Newsy

Diagnostyka cytomegalii (CMV) w ciąży w MWU DOBREUSG

Dziękujemy fundacji www.cmvwciazy.pl za akredytację oraz dr Waldemarowi Krzeszowskiemu za szkolenie naszego Zespołu w zakresie postępowania diagnostyki i prewencji w zakresie prenatalnej infekcji cytomegyalowirusem (CMV). To jedna z najczęstszych infekcji w ciąży, dlatego postanowiliśmy zoptymalizować nasze podejście zgodnie z najskuteczniejszymi zaleceniami i w oparciu o najlepsze polskie doświadczenia. Zapraszamy na konsultacje przy podejrzeniach wrodzonych infekcji cytomegalowirusem (CMV) i innymi patogenami powodującymi neuroinfekcje.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo

dziękujemy, że odwiedziliście stronę internetową dotyczącą naszego centrum diagnostycznego MWU DOBREUSG.
Jesteśmy ekspertami ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od kilkunastu lat służymy konsultacjami najlepszym krakowskim ginekologom i ich pacjentkom. Prowadzimy szeroką działalność dydaktyczną. Szkolimy lekarzy z całej Polski i z zagranicy. W roku 2011 założyliśmy Małopolskie Warsztaty Ultrasonografii, które obecnie umożliwiają realizowanie naszych założeń edukacyjnych. Podczas prowadzonych przez nas kursów dla lekarzy oferujemy bezpłatne badania dla kobiet z Krakowa i okolicy. Publikujemy w renomowanych czasopismach branżowych i podręcznikach, a nasze osiągniecia przedstawiamy na światowych kongresach ISUOG. MWU DOBREUSG  to jedyny w Małopolsce prywatny, szerokoprofilowy ośrodek konsultacji i diagnostyki wad wrodzonych płodu oraz diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i onkoginekologii prowadzony przez ekspertów o międzynarodowej renomie.

Co nas wyróżnia:

  • Indywidualne podejście do pacjenta – u nas spotkacie się Państwo ze zrozumieniem, aprobatą i zawsze miłą atmosferą w trakcie badania.
  • Jesteśmy jedyną placówką w kraju w zakresie ultrasonografii płodu i narządu rodnego prowadzoną przez ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG).
  • Oferujemy najszybszy proces diagnostyczny w zakresie anomalii płodu i narządu rodnego w Małopolsce. Nie tracimy czasu na niewnoszące konsultacje. W związku z tym nie przedłużamy procesu diagnostycznego i przykładowo nie czekamy do amniopunkcji, ponieważ dysponujemy najlepszą biopsją kosmówki w Polsce. Wady wrodzone serca płodu diagnozujemy na miejscu podczas jednego badania i najwcześniej w Polsce.
  • Obiektywizm – zawsze zapewniamy komfort psychiczny pacjenta. Nie straszymy bez uzasadnienia! Nie straszymy młodych kobiet po 35 roku życia! W komunikatywny sposób wyjaśniamy rozpoznane nieprawidłowości, wspólnie z najlepszymi krakowskimi położnikami, zapewniamy dalszą opiekę.
  • Profesjonalizm – wszyscy lekarze w naszym gabinecie posiadają wysokie umiejętności- są nauczycielami ultrasonografii Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii, posiadają odpowiednie certyfikaty. Pracujemy w zespole i w każdej sytuacji wspieramy się nawzajem omawiając wspólnie wszystkie wątpliwości.
  • Stosujemy najszerszy w Polsce protokół badania pierwszego trymestru ciąży obejmujący szczegółową ocenę wczesnej anatomii płodu oraz serca. Zapewnia to czulsze podejście w wykrywaniu anomalii budowy płodu i zespołów genetycznych.
  • Diagnostyka od początku do końca – łączymy nasze szczegółowe badania ultrasonograficznie z innymi metodami. Proponujemy najnowocześniejszy skryning w kierunku zespołów genetycznych w oparciu testy NIPT (Neobona/Harmony/NIFTY) – wysokoczułe testy przesiewowe w kierunku zespołów genetycznych, najczęściej występujących w populacji w powiązaniu z wczesnoanatomicznym USG w pierwszym trymestrze. Wykonujemy biopsję kosmówki i amniopunkcję. Współpracujemy z renomowanymi specjalistami w dziedzinie pediatrii i genetyki.
  • Jedyne w Krakowie badania serca płodu pod nadzorem merytorycznym specjalisty kardiochirurgii -prof. Jacka Kołcza.
  • Pasja – mamy wielkie zamiłowanie do tego co robimy!

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do nas,
Agnieszka Nocuń i Marcin Wiecheć

Czym się zajmujemy

icon

Diagnostyka USG

Zajmujemy się kompleksową, ekspercką diagnostyką ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii. Jesteśmy jedynym szeroko profilowym ośrodkiem prywatnym do konsultacji wad wrodzonych u płodu we współpracy ze specjalistami dziedzin pediatrycznych takich jak kardiochirurgia wad wrodzonych serca, neurochirurgia, neurologia dziecięca, urologia dziecięca, czy genetyka kliniczna. Prowadzimy także konsultacje ultrasonograficzne trudnych przypadków ginekologicznych głównie podejrzanych o proces nowotworowy we współpracy z ginekologami onkologicznymi. Jesteśmy rozpoznawanymi specjalistami na świecie w zakresie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Dr hab. Marcin Wiecheć i dr med. Agnieszka Nocuń są jedynymi Polakami na Liście Ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników (PTGiP) i Polskim Towarzystwem Ultrasonograficznym (PTU). Dr med. Agnieszka Nocuń jest egzaminatorem PTU.

icon

Modele 3D serca płodu i Wirtualna Rzeczywistość dla poprawy wykrywalności Wrodzonych Wad Serca

Wprowadziliśmy do edukacji lekarzy i studentów medycyny, a także do konsultacji pacjentek trójwymiarowe modele prawidłowego serca płodu oraz obarczonego wadą wrodzoną. Nasze modele pracują nie tylko w Polsce w naszej szkole ultrasonografii, ale także między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Rumunii, Bułgarii, Republice Południowej Afryki, Azerbejdżanie i Holandii. W ostatnich latach poszerzyliśmy ten projekt w kierunku aplikacji pozwalającej na symulację badania serca płodu w środowisku  wirtualnej rzeczywistości (VR). Ma ona na celu oswoić lekarza z przypadkami Wad Wrodzonych Serca. Korzystamy z doświadczeń szkolenia pilotów na symulatorach lotu, którzy dzięki temu są lepiej przygotowaniu w zmaganiu się z trudnymi warunkami lub awariami.

Zapraszamy do obejrzenia materiału video o genezie naszych narzędzi dydaktycznych służących poprawie wykrywalności Wrodzonych Wad Serca u płodu.
icon

Badania naukowe

Jesteśmy nie tylko rzetelnymi specjalistami w naszej dziedzinie, ale także prowadzimy badania naukowe, które mają na celu poprawę wydolności diagnostycznej ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Jako pierwsi na świecie zbadaliśmy m.in. wydolność ultrasonografii opartej na wielu parametrach w celu wykrywania zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Turnera i zespołu Patau; opisaliśmy koincydencje markerów ultrasonograficznych dla najczęstszych zespołów genetycznych; porównaliśmy wydolność standardowej strategii w pierwszym trymestrze proponowanej w ośrodkach kontraktowanych przez NFZ z zaproponowaną przez nas metodą ultrasonograficzną; opracowaliśmy najczęstsze wzorce dla wad wrodzonych serca w pierwszym trymestrze, opisaliśmy metodę badania w kierunku agenezji ciała modzelowatego; analizowaliśmy stosowane metody oceny grubości nacieku raka trzonu macicy i zaproponowaliśmy metodę autorską. Wyniki naszych badań przedstawiamy na międzynarodowych kongresach oraz podczas kursów w prowadzonej przez nas szkole ultrasonografii. Poczytaj więcej.

Dojazd

Nasza Praktyka znajduje się w pobliżu węzła komunikacyjnego "Krowodrza Górka", do którego można dojechać liniami miejskimi z każdej strony Krakowa.

Parking

Możecie Państwo do nas zadzwonić, jeśli chcecie wjechać na teren przy gabinecie, podniesiemy szlaban.
Z uwagi na ograniczenia miejsc parkingowych przy naszym Centrum zalecamy korzystanie z parkingu przy Szpitalu im. Jana Pawła II.