Diagnostyka cytomegalii (CMV) w ciąży w MWU DOBREUSG

Dziękujemy fundacji www.cmvwciazy.pl za akredytację oraz dr Waldemarowi Krzeszowskiemu za szkolenie naszego Zespołu w zakresie postępowania diagnostyki i prewencji w zakresie prenatalnej infekcji cytomegyalowirusem (CMV). To jedna z najczęstszych infekcji w ciąży, dlatego postanowiliśmy zoptymalizować nasze podejście zgodnie z najskuteczniejszymi zaleceniami i w oparciu o najlepsze polskie doświadczenia. Zapraszamy na konsultacje przy podejrzeniach wrodzonych infekcji cytomegalowirusem (CMV) i innymi patogenami powodującymi neuroinfekcje.

Czytaj dalej

M. Wiecheć brał udział w tworzeniu międzynarodowych wytycznych dot. badania serca płodu.

Marcin Wiecheć reprezentował Polskę w opracowaniu międzynarodowych wytycznych badania przesiewowego serca: „Badanie przesiewowe serca płodu. Zaktualizowane wytyczne ISUOG”. Grupie ekspertów przewodniczyła prof. Julene Carvalho ze Szpitala Royal Brompton w Londynie. Powołany zespół specjalistów obejmował łącznie 16 osób, w tym także specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Czile, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Izraela. Grafiki opracował Dr Frantisek Grochal ze Słowacji, spadkobierca merytoryczny wielkiego nauczyciela […]

Czytaj dalej

MWU Serce Płodu 2023

Między 30/11 a 2/12/2023 przeprowadziliśmy kolejną edycję corocznego szkolenia dla lekarzy nt wad wrodzonych serca u płodu we współpracy z prof. Jackiem Kołczem, kardiochirurgiem. Od lat nasze spotkania służą promowaniu wiedzy o wadach wrodzonych dla lekarzy ginekologów-położników i dają możliwość darmowych konsultacji pacjentkom ze stwierdzoną anomalią układu krążenia u płodu. Nie bez znaczenia jest część warsztatowa, gdzie wspierając społeczność Małopolski prowadzimy darmowe badania USG prenatalne przy okazji […]

Czytaj dalej

Nowoczesny skriningu późnego 1-go trymestru (NIPT+wczesna anatomia+PlGF)

Jesteśmy praktyką, w której często wykorzystujemy nowoczesne nieinwazyjne testy NIPT. Dzięki znaczącej liczbie pobrań oferujemy najniższe ceny w Małopolsce. Zastosowanie NIPT ułatwia nam proces diagnostyczny i daje spokój wielu ciężarnym pacjentkom. W MWU DOBREUSG promujemy nowoczesne podejście do badań przesiewowych późnego pierwszego trymestru oparte na następujących elementach: –badanie krwi NIPT od 10 tygodnia (celem najszczelniejszego przesiewu w kierunku zespołu Downa i innych najczęstszych trisomii, aberracji chromosomów […]

Czytaj dalej

Już druga HERA w MWU DOBREUSG

Kolejna HERA W10 w naszej praktyce

Czytaj dalej

Odszedł nasz konsultant i nauczyciel dr med. Zbigniew Kordon

Z żalem informujemy, że odszedł dr.med. Zbigniew Kordon

Czytaj dalej

Pomóżmy Doktorowi Kordonowi

Doktor Kordon, wyjątkowy specjalista kardiologii dziecięcej, nasz nauczyciel walczy z glejakiem i konwencjonalne metody leczenia stają się mało efektywne. Dołączamy się do prośby Rodziny Doktora o wsparcie finansowe jego leczenia.

Czytaj dalej

Badanie serca płodu w MWU DOBREUSG

W celu skrócenia drogi diagnostycznej w zakresie serca płodu dla badanych u nas pacjentek od 2004 roku rozwinęliśmy niezależną strategię od rutynowo prowadzonej taktyki w naszym kraju opartej o bardzo ogólne potraktowanie serca w badaniach płodu w poszczególnych trymestrach, którą uzupełnia się w razie potrzeby badaniem echokardiograficznym. Dla nas serce jest absolutnie priorytetowe i badane przez nas ciężarne nie muszą wykonywać dodatkowych badań echo płodu. Na polu diagnozowania Wrodzonych […]

Czytaj dalej

Badanie 1-go trymestru w MWU DOBREUSG zapewnia spokój.

Z naszych obserwacji wynika, że wiele badań pierwszego trymestru jest w wykonywanych w ośrodkach o niewielkim doświadczeniu w wykrywaniu zespołu Downa i podobnych chorób płodu. Dotyczy to głównie badań refundowanych z Programu Prenatalnego NFZ, czy funduszy unijnych. Generuje to nadmierną liczbę fałszywie podejrzanych wyników, co jest powodem stresu utrzymującego się przez całą ciążę, który trudno usunąć. Skala tego problemu jest bardzo duża i czasem mamy wrażenie, że moglibyśmy się zajmować jedynie […]

Czytaj dalej

Fałszywie podejrzany wynik NIFTY dla zespołu Turnera

Chcieliśmy poinformować, że ostatnio odnotowaliśmy w naszej praktyce  1 fałszywie podejrzany (dodatni) wynik testu NIFTY dla zespołu Turnera (monosomia X). Rozstrzygnęliśmy ten wynik za pomocą amniopunkcji i okazał się on ostatecznie prawidłowy. Wcześniej mieliśmy do czynienia z kilkoma fałszywie podejrzanymi wynikami w zakresie testów NIPT w zakresie trisomii 18, zespołu Klinefeltera, czy zespołu Turnera. Nie mieliśmy takiego przypadku odnośnie zespołu Downa w zakresie wszystkich testów NIPT, na których pracujemy […]

Czytaj dalej

Współtworzymy narzędzia wspierające nauczanie lekarzy badania serca płodu

Zapraszamy do obejrzenia materiału video o genezie współtworzonych przez nas narzędzi dydaktycznych służących poprawie wykrywalności Wrodzonych Wad Serca u płodu. Jest to rezultat wieloletniej współpracy z ekspertami studia projektowego GRID oraz ostatnich lat działań z dr Piotrem Podziemskim, wybitnym specjalistą technologii Wirtualnej Rzeczywistości.

Czytaj dalej

Zalecenia MWU DOBREUSG ws. skriningu w kierunku preeklampsji zgodnie z opinią FIGO

W związku z inicjatywą Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (FIGO) z 20 maja 2019 roku w sprawie prewencji nadciśnienia wywołanego ciążą z dodatkowymi objawami (preeklamsji) i skriningu w tym kierunku MWU DOBREUSG zaleca: wykonanie oznaczenia biochemicznego łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) metodą KRYPTOR –  przed planowanym u nas badaniem USG 1-go trymestru szczególnie u ciężarnych z grupy podwyższonego ryzyka nadciśnienia wywołanego ciążą obejmującej: -wiek >35 r.ż.; -indeks masy ciała […]

Czytaj dalej

Kolejne wyniki naszych analiz dotyczące wykrywania trisomii 13 właśnie zostały zaakceptowane do druku.

Jako jedni z niewielu badaczy w Polsce samodzielnie analizujemy metody wykrywania najczęstszych zespołów genetycznych takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Turnera (monosomia X), zespół Patau (trisomia 13). Staramy się nie kopiować przemyśleń autorów zagranicznych tylko oceniać uznane metody, oraz proponować nasze autorskie koncepcje na populacji polskich ciężarnych. Nie zawsze obserwacje brytyjskie, amerykańskie, czy niemieckie pokrywają się z polskimi, szczególnie […]

Czytaj dalej

Konsultacje wyników pośredniego i podwyższonego ryzyka najczęstszych trisomii z badań przesiewowych 1-go trym. z programu NFZ.

Od dłuższego czasu zauważamy rosnącą liczbę fałszywie podejrzanych wyników badań przesiewowych pierwszego trymestru w zakresie ryzyka najczęstszych trisomii. Wynika to najczęściej z zasad badań przesiewowych obowiązujących w placówkach realizujących Program Badań Prenatalnych NFZ. W związku z tym bolejemy, że w Programie profilaktycznym NFZ wykonuje się alarmująco nadmierną liczbę niepotrzebnych amniopunkcji. Cały nasz zespół specjalizuje się od lat w konsultowaniu opisanych powyżej przypadków. Zapraszamy wobec tego do nas […]

Czytaj dalej

Certyfikowana amniopunkcja i biopsja kosmówki w MWU DOBREUSG

Jesteśmy jedynym centrum w Krakowie, gdzie biopsje kosmówki i amniopunkcje pobierają lekarze certyfikowani zgodnie z międzynarodowymi wymogami. 22/03/2019 Dr med. Agnieszka Nocuń zaliczyła certyfikat FMF w zakresie procedur inwazyjnych w ciąży (Invasive Procedures in Pregnancy). Takich osób jest poza dr Nocuń i dr Wiecheć tylko 8 w Polsce. Od szeregu lat stosujemy najbezpieczniejsze metody pobierania materiału używając najcieńszych igieł i precyzyjnej techniki wkłucia. Więcej w zakładce https://dobreusg.pl/aminopunkcja/  

Czytaj dalej

Wielki sukces kursu Zaawansowane Serce Płodu z premierą VR

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i honorowym gościom naszego corocznego kursu USG dotyczącego diagnostyki Wrodzonych Wad Serca (WWS) u płodu. Tym razem otrzymaliśmy wyjątkowe opinie od Państwa, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy również za miłe przyjęcie naszej aplikacji VR do nauki diagnostyki WWS. Dzięki niej nie tylko piloci będą mogli symulować trudny lot, ale także lekarze otrzymają możliwość zasymulowania badania nieprawidłowego serca płodu. Polecamy […]

Czytaj dalej

Premiera MWU Medical VR

Podczas naszego kursu „Zaawansowane Serce Płodu.” między 7-8/12/2018 zaprezentujemy premierę naszego najnowszego narzędzia dydaktycznego do nauki badania prawidłowego serca płodu i obarczonego wadami wrodzonymi. To innowacyjne narzędzie jest symulatorem badania prenatalnego i opiera się na kolekcji naszych ożywionych modeli serca umieszczonych w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR). Nasz symulator pracuje na przenośnych goglach VR podłączonych do telefonu komórkowego, co sprawia nasze rozwiązanie ogólnodostępnym. Dzięki temu […]

Czytaj dalej

dr Wiecheć uzyskał stopień doktora habilitowanego

Na podstawie naszych wieloletnich analiz statystycznych dotyczących badań pierwszego trymestru i pierwszych na świecie ocen wydolności badania USG pierwszego trymestru bez wspomagania oznaczeniami biochemicznymi dr Wiecheć uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny. Link do autoreferatu: http://www.ck.gov.pl/promotion/id/9254/type/l.html

Czytaj dalej

Zorganizowaliśmy 4-tą edycję Międzynarodowego Seminarium Fetal Cardio

Zorganizowaliśmy 4-tą edycję Międzynarodowego Seminarium Fetal Cardio wraz dr hab. Jackiem Kołczem z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM, gdzie omawialiśmy wrodzone wady serca u płodu.

Czytaj dalej

Wprowadziliśmy do edukacji ultrasonograficznej trójwymiarowe modele serca płodu

Wprowadziliśmy do edukacji ultrasonograficznej trójwymiarowe modele serca płodu. Nasz pomysł szybko zyskał zainteresowanie mediów (telewizja śniadaniowa-link z mediów ). Wdrożyliśmy nasze modele m.in. w Azerbejdżanie, Bułgarii, Finlandii, Niemczech, Republice Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii. Link https://www.youtube.com/watch?v=5u8Z1OYbiSo

Czytaj dalej

Współorganizowaliśmy seminarium „Advanced First Trimester Ultrasound”

W dniach 25-26 listopada współorganizowaliśmy seminarium „Advanced First Trimester Ultrasound 2016”, w którym wzięło udział 109 lekarzy z 23 krajów świata. Omawiane podczas spotkania zagadnienia koncentrowały się wokół wczesnej diagnostyki anomalii strukturalnych u płodu. Link http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1725

Czytaj dalej

Dr Wiecheć jako jedyny Polak uzyskał akredytację ISUOG

Dr Wiecheć jako jedyny Polak uzyskał akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii za międzynarodowy wkład do edukacji ultrasonograficznej. ISUOG International Faculty List

Czytaj dalej

Zostaliśmy akredytowani jako egzaminatorzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

Zostaliśmy akredytowani jako egzaminatorzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii do przeprowadzania egzaminów praktycznych do Certyfikatu w zakresie Położnictwa, Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej.

Czytaj dalej

https://italiafarmaci24.com/ è la migliore rivista online di steroidi in Italia, che offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per migliorare le prestazioni atletiche e la crescita muscolare.

Die Website Anabolika Legal bietet eine breite Palette von Steroiden.

Z uwagi na prace remontowe w okolicy Gabinetu DobreUSG informujemy, że czas dojazdu jest wydłużony.

Drogie Pacjentki,
Zachęcamy do umawiania wizyt poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!