M. Wiecheć brał udział w tworzeniu międzynarodowych wytycznych dot. badania serca płodu.

Marcin Wiecheć reprezentował Polskę w opracowaniu międzynarodowych wytycznych badania przesiewowego serca:
„Badanie przesiewowe serca płodu. Zaktualizowane wytyczne ISUOG”. Grupie ekspertów przewodniczyła prof. Julene Carvalho ze Szpitala Royal Brompton w Londynie. Powołany zespół specjalistów obejmował łącznie 16 osób, w tym także specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Czile, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Izraela. Grafiki opracował Dr Frantisek Grochal ze Słowacji, spadkobierca merytoryczny wielkiego nauczyciela ultrasonografii ś.p. prof. Philippe Jeanty z USA. Tak duża grupa wymieniała opinie oraz koncepcje, i ostatecznie ustaliła, że celem zaleceń będzie dokładne przedstawienie wszystkich istotnych z przesiewowego punktu widzenia projekcji ultrasonograficznych prawidłowego serca płodu, z dokładnymi opisami anatomii sercowej i pozasercowej w zakresie tych projekcji.
Wydawnictwo MP wydało przedruk tych wytycznych w języku polskim z naszym komentarzem w  numerze 6/2023 MP ginekologia i położnictwo.
Wstecz

https://italiafarmaci24.com/ è la migliore rivista online di steroidi in Italia, che offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità per migliorare le prestazioni atletiche e la crescita muscolare.

Die Website Anabolika Legal bietet eine breite Palette von Steroiden.

Z uwagi na prace remontowe w okolicy Gabinetu DobreUSG informujemy, że czas dojazdu jest wydłużony.

Drogie Pacjentki,
Zachęcamy do umawiania wizyt poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!