Pomóżmy Doktorowi Kordonowi

Drodzy Państwo,

Dołączamy się do prośby Rodziny Doktora Zbigniewa Kordona o wsparcie finansowe na potrzeby jego leczenia.

Doktor Kordon walczy z glejakiem i konwencjonalne metody leczenia stają się mało efektywne. Konieczne jest zastosowanie terapii celowanych i nierefundowanych leków nowej generacji. Nie jest wykluczona również konieczność kontynuacji terapii poza Polską. Zbierane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów leczenia i skomplikowanej rehabilitacji.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto Fundacja Serce Dziecka nr. PL  17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 ; w EUR 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

Koniecznie z dopiskiem ZC-8962 Zbigniew Kordon

Adres Fundacji ul. Dereniowa 2 /6; 02-776 Warszawa

Bez nieocenionej pomocy Doktora Kordona nie zbudowalibyśmy w Krakowie diagnostyki przedurodzeniowej Wad Wrodzonych Serca, a wszystkie badane przez nas Panie codziennie pośrednio korzystają z ogromnej wiedzy, którą przekazał nam ten wyjątkowy specjalista kardiologii dziecięcej i wspaniały człowiek. Bardzo prosimy Państwa o wsparcie.

Wstecz

Z uwagi na prace remontowe w okolicy Gabinetu DobreUSG informujemy, że czas dojazdu jest wydłużony.

Drogie Pacjentki,
Zachęcamy do umawiania wizyt poprzez rejestrację elektroniczną:
Zapraszamy!