Współorganizowaliśmy seminarium „Advanced First Trimester Ultrasound”

W dniach 25-26 listopada współorganizowaliśmy seminarium
„Advanced First Trimester Ultrasound 2016”, w którym wzięło udział 109
lekarzy z 23 krajów świata. Omawiane podczas spotkania zagadnienia
koncentrowały się wokół wczesnej diagnostyki anomalii strukturalnych u
płodu. Link http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1725

Wstecz